De Piramide

Samenwerken aan een kansrijke toekomst!

SBO De Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op onze school geven wij onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het houden van en oog hebben voor de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen staat centraal.

Uniek zijn

Je mag zijn wie je bent, met al je unieke eigenschappen, je talenten en je expertise. Vanuit optimistische verwachtingen gaan we met respect om met de eigenheid van eenieder

 

Aandacht hebben

De kernwaarde ‘aandacht’ geeft een indicatie voor de professionele betrokkenheid waarmee binnen de school gewerkt wordt. Vanuit deze betrokkenheid wordt eenieder, binnen de school, gewaardeerd zoals hij/zij is.

Inspireren

In een uitdagende omgeving inspireren we elkaar om te komen tot optimale ontwikkeling. Op positieve wijze en in een innovatieve en duurzame omgeving, worden leerlingen gemotiveerd het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige, weldenkende mensen. Dat vraagt om flexibiliteit, kennis, creativiteit en een proactieve houding van de medewerkers.

 

Nieuws

Agenda

Samenwerken - Samen leren - Samen groeien

De school is een leefgemeenschap in de maatschappij van nu, welke zijn bestaansrecht ontleent aan de samenwerking tussen alle deelnemers: medewerkers, ouders, leerlingen en externen. Dit vraagt om een sfeer van vertrouwen en werkelijke betrokkenheid. Het vraagt ook een gevoel van veiligheid, waarbij mensen, vanuit een goede relatie, elkaar aan durven te spreken en feedback kunnen geven.

SBO de Piramide is een Rots & Waterschool en daar zijn wij trots op!

 

Rots & Waterschool wat betekent dit?