Oudersteunpunt

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, kun je als ouder verdwalen in de vele regels en versnipperde informatie. Om antwoorden te geven op veelvoorkomende vragen, is de website www.oudersteunpunt.nl ontwikkeld. Deze website, ontwikkeld voor en door ouders samen met PPO-NK, is een centrale plek voor onafhankelijke informatie over passend onderwijs.