Ons onderwijsaanbod

 

Onderwijs van groep 1 tot en met 8

Het onderwijs van de Piramide sluit in grote lijnen aan bij het onderwijs van een reguliere basisschool. Zo krijgen leerlingen bij ons les uit methodes die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt. Wij doen dit alleen (indien nodig) in een aangepast tempo met meer ruimte en tijd voor individuele en éénduidige instructies. Wij vieren dezelfde jaarfeesten als op het reguliere onderwijs, ondernemen ook activiteiten buiten de school, maar wij doen dit op een rustige en gestructureerde manier, waarbij we de kinderen goed voorbereiden. Zo vieren wij wel Sinterklaas, maar wij houden dit vrij sober (wel gezellig!) en zonder veel extra’s. Er zijn kleine thematafels, maar de rest van de school blijft zoals deze altijd is. Naast de vakken die ook op het reguliere onderwijs worden aangeboden is er bij ons een groter aanbod van andere vakken, zoals koken, techniek, de buiten(moes)tuin en bijvoorbeeld Rots en Water trainingen. Op het gebied van gezondheid en bewegen zijn we actief. Zo worden er lessen gegeven d.m.v. bewegend leren en zijn er Zportivo lessen op de pleinen.

Kleine groepen en individuele aandacht

De grootte van de groepen varieert van 10 tot 16 leerlingen. Hierdoor is het mogelijk uw kind zo nodig extra te begeleiden en/of in te gaan op specifieke behoeften. Naast de leerkrachten werken er ook vakdocenten. Zoals een vakdocent voor de sociaal emotionele ontwikkeling, voor techniek, voor gym en voor extra leesbegeleiding. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van fysiotherapie en logopedie onder schooltijd.