Rots & Water

Op SBO de Piramide krijgen alle kinderen ieder jaar tien lessen Rots en Water. De lesseen worden gegeven doot twee leerkrachtebn die zijn opgeleid tot Rots en Water trainer.

De Rots en Water training is een sociale weerbaarheidstraining. De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.

Eerst leren kinderen hun eigen lichaam kennen, hun eigen lichaamsbewustzijn vergroten. Hierdoor gaan kinderen hun eigen emoties beter herkennen. Vervolgens kunnen kinderen beter reageren op emoties van anderen. Door te oefenen en te praten met andere kinderen leer je om in te schatten wanneer je een Rots kunt zijn en wanneer je Water kunt zijn.

Actieve oefeningen worden afgewisseld door momenten van reflectie. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

SBO de Piramide is sinds november 2022 een officiële Rots en Water school wo. Dat betekent dat alle leerkrachten een cursus Rots en Water hebben gevolgd. Het voordeel hiervan is dat niet alleen tijdens de Rots en Water lessen aandacht wordt besteed aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Ook in de groepen en op het schoolplein is er aandacht voor de Rots en Water kwaliteiten. 

 

Fundamenten Rots en Watertraining

 •  zelfvertrouwen
 •  zelfreflectie
 • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Water training aan bod komen zijn:

 • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
 • het herkennen en aangeven van grenzen
 • een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
 •  je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
 • omgaan met groepsdruk en pestgedag
 • je eigen gedrag en emoties beter leren sturen en beheersen
 • eigen keuzes durven maken             
 • voor jezelf en anderen opkomen
 •   ‘ STOP’  zeggen
 • concentratie en focus
 • je eigen kwaliteiten leren kennen

 

Onze Rots en Water trainers zijn:
Liesbeth v. Woerden en Danique Driesen