Onze school

De kinderen op de Piramide hebben, vergeleken met hun leeftijdsgenootjes in het reguliere basisonderwijs, in meerdere mate te kampen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Dat vraagt van de medewerkers een speciale pedagogische aanpak. Vanuit dit gegeven besteedt de school extra veel zorg en aandacht aan een positieve sfeer. Constant staat een vriendelijk en veilig klimaat centraal. Een overzichtelijke structuur is daarbij een voorwaarde. Alleen als kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen en weten wat er van hen verwacht wordt, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.