Hoofdluis

Een enkele keer hebben wij op school te maken met hoofdluis. Iedereen (kind en volwassene) kan hoofdluis krijgen; dat heeft niets te maken met de gewone lichamelijke hygiëne zoals haren wassen.  

Als u bij uw kind hoofdluis geconstateerd heeft, verzoeken wij u dringend dit meteen te melden aan de groepsleerkracht of de conciërge. Als wij op school hoofdluis constateren, wordt u gebeld met het verzoek uw kind dezelfde dag te behandelen. Graag het haar dan elke dag met een luizenkam kammen, doet u dit alstublieft 2 weken lang. Zo haalt u de luizen weg én voorkomt u dat de hoofdluizen zich verspreiden. 

De ouders van de kinderen uit de groep waar hoofdluis geconstateerd is, krijgen schriftelijk bericht en/of een brief mee naar huis. Graag ook uw kind(eren) goed en regelmatig controleren met een luizenkam. Het liefst boven een vel wit papier of witte wasbak. 

Het luizenprotocol met daarin gedetailleerde informatie is op school verkrijgbaar en te vinden op de website.