Pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.
Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.
Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het personeel, ouders, andere betrokkenen, externe medewerkers en bezoekers. De aanpak van onze school is in eerste instantie gericht op het voorkomen van respectloos gedrag op school. In ons basisaanbod bieden we Rots&Water lessen aan en werken we met Kwink. Het dagelijks pedagogisch leef-leerklimaat wordt ondersteund door de 8 schoolregels
Er zijn 8 schoolregels opgesteld, waar wij dagelijks bij stilstaan met de leerlingen en die samen een gedragscode vormen voor iedereen in de school. Deze regels hangen zichtbaar in de klas, maar ook door de hele school heen, zoals bijvoorbeeld in de lerarenkamer en de gangen.

De 8 schoolregels

  1.  Let op jezelf
  2.  “Stop” betekent: “houd er mee op!”
  3.  We hebben respect voor elkaar
  4.  We doen voorzichtig met spullen
  5.  We luisteren naar elkaar
  6.  We lopen rustig
  7.  We praten met zachte stem
  8.  We blijven van elkaar af
Lees verder over Rots&Water Lees verder over Kwink