Bewegingsonderwijs

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens de gymlessen. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling binnen het bewegingsonderwijs. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim 'bewegingsrepertoire' opbouwen. Dat repertoire bevat uiteraard motorische aspecten, maar ook sociale en cognitieve vaardigheden.

Positieve ervaring 

Binnen het bewegingsonderwijs proberen we leerlingen positieve ervaringen op te laten doen in bewegingssituaties. Bij deze ervaringen laten we ieder kind op zijn eigen niveau deelnemen. We laten kinderen gedurende het schooljaar kennismaken met verschillende domeinen, namelijk: turnen, spel, stoeien, atletiek en bewegen op muziek.

Elk domein wordt opgedeeld in verschillende bewegingsthema’s zoals mikken, samenspelen, doelspelen, balanceren, zwaaien en zo nog veel meer. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.


 

Zportivo

Naast het bewegingsonderwijs bieden wij vanaf dit jaar ook Zportivo aan op het plein. De methode Zportivo gaat uit van succesbeleving van de deelnemer. De zes gedragskleuren van Zportivo (wit, blauw, geel, oranje, groen en rood) helpen de begeleider/docent, samen met de deelnemers, een passende activiteit te kiezen. Voor elke deelnemer moet er uitdaging zijn en blijven, vaardig of minder vaardig, sociaal of minder sociaal, jong of oud. Tevens stuurt de methode om bewust een begeleidingsstijl te kiezen, die de verantwoordelijkheid en speelgedrag van de deelnemers op dat moment het meest bevordert.

Gedragskleuren 

De zes gedragskleuren maken ook dat binnen de organisatie dezelfde taal wordt gesproken en zo met gestructureerde activiteiten gedrag wordt gestuurd. Wie deelneemt aan één van gedragskleuren moet je het volgende kunnen...

Lees meer