Leerlingenvervoer

Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Voor leerlingen uit Alkmaar geldt daarbij o.a. de voorwaarde dat ze meer dan zes kilometer van de school wonen. De regels rond het aangepast vervoer worden bepaald door een wettelijke verordening. Daarin staat dat kinderen vanaf 9 jaar in staat geacht worden zelfstandig of onder begeleiding van een volwassene naar school te kunnen gaan. Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Deze verantwoordelijkheid kunnen de ouders niet op- of overdragen aan de gemeente.  Op SBO de Piramide vinden wij dat de oudere kinderen moeten leren deel te nemen aan het verkeer, maar weten uit de praktijk dat dit niet voor alle kinderen mogelijk is. De gemeente is erg streng in het handhaven van de 6 kilometer-regeling. U dient zelf leerlingvervoer bij de gemeente aan te vragen. Dit kan via Leerlingenvervoer - Gemeente Alkmaar

Bij uw aanvraag moet u een vervoersverklaring en Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de school inleveren.
U kunt zich daarvoor melden bij de administratie, via adminpiramide@ronduitonderwijs.nl .
Houdt u er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de zomervakantie ingediend is.