Leerlingenraad

Als school vinden we de leerlingenraad belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevordert. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? 

 

Betrokkenheid en burgerschap 

Door een leerlingenraad wordt de betrokkenheid van leerlingen in de school vergroot en voelen leerlingen zich meer gehoord.   Daarnaast leren kinderen een mening vormen, nadenken over groter belang en het hebben van verantwoordelijkheid. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan de burgerschapsvorming.

Meer over een leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat, op onze school, uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen.  Samen met een vakdocent SEL en een MT-lid houden zij elke drie maanden een vergadering. Hier worden ideeën van kinderen besproken over bijvoorbeeld het schoolplein, nieuwe methodes, aanschaf materiaal/ boeken, vieringen.  


 

 

Leerlingenraad 2023-2024 


Khloe groep 7/6
Denn groep 7a
Odilia groep 7b
Alia groep 8