Techniek

Tijdens de technieklessen leren de kinderen niet alleen allerlei technieken, maar ook creatief denken, samenwerken, om hulp vragen.
Creativiteit is oplossingsgericht denken.
De leerlingen krijgen een opdracht en gaan hier al ontdekkend mee aan de slag. Zij denken na over het soort materiaal, de technieken die er nodig zijn, de gereedschappen die bij de technieken gebruikt kunnen worden.
Reflecteren komt elke les aan de orde. Tijdens de verschillende fases wordt er voor de les besproken hoe de leerling verder gaat met het werk en na de les wordt besproken of het uitvoeren goed is gegaan. De leerlingen geven elkaar tips, zo leren ze ook van elkaar.
Op deze manier wordt het werkstuk echt van de leerling zelf; eigenaarschap staat dan ook hoog in het vaandel. Het is de bedoeling dat de leerling met trots het werkstuk mee naar huis neemt, dat het helemaal eigen is.

Fasen techniekopdracht 


Oriënterende fase; Wat is de opdracht en hoe ga ik deze uitvoeren? Er wordt, door middel van filmpjes en foto’s, inspiratie opgedaan en er wordt uitgelegd hoe bepaalde technieken werken.
 

Onderzoekende fase; Door middel van schetsen en het uitproberen van diverse technieken wordt er onderzocht wat de beste techniek is voor de bepaalde opdracht.
 

Uitvoerende fase; In deze fase gaan de leerlingen de opdracht uitvoeren.
 

Evaluerende fase; Als de opdracht klaar is, gaan we met elkaar evalueren. Waar liep je tegenaan? Hoe heb je dit opgelost? Is het resultaat wat je ervan verwachtte? Wat heb je geleerd?