Schoolfruit en water

Dit schooljaar hebben de leerlingen op de Piramide 3 dagen per week tijdens het ‘tienuurtje’ een gevarieerd aanbod van zogenaamd schoolfruit. De kinderen nemen op deze dag geen eigen tienuurtje mee.  
De fruitdagen zijn: dinsdag-woensdag en donderdag. 

Water
Op de Piramide zijn al veel groepen die alleen nog maar water drinken tijdens het 'tienuurtje’ en de lunch. Dit waterdrinken bevalt heel erg goed: het is gezond en het zorgt voor minder afval. Het past bij onze visie om kinderen bewust te maken van gezond gedrag en milieubewust om te gaan met de omgeving (denk aan het afvalproject in onze school). In overleg en met instemming van onze MR hebben we besloten dat we dit willen doortrekken in de hele school. De kinderen hoeven dus geen eigen pakjes drinken meer mee te nemen. De school regelt de drinkbekers. Mochten er zwaarwegende gezondheidsredenen zijn voor uw kind om water te drinken dan horen we dat natuurlijk graag. 

 Na schooljaar 2023-2024 zullen we het waterdrinken in de hele school evalueren en bepalen of dit definitief het beleid wordt van de school.