Ons onderwijs

De Piramide is een openbare school voor kinderen van 4 tot 13 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs.  De leerlingen op onze school hebben behoefte aan een gestructureerde, veilige en rustige leeromgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de belemmeringen die het leren in de weg staan. Er wordt gewerkt in kleinere groepen met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, weten hoe ze zich moeten opstellen in diverse sociale situaties) en waar kinderen ook leren door te doen zoals bij koken, tuin en techniek. Er wordt onderwijs gegeven in dezelfde vakken als welke de leerlingen op een reguliere basisschool aangeboden krijgen. De manier van werken is alleen verschillend zo krijgen onze leerlingen meer tijd om zich de leerstof eigen te maken en zijn de groepen kleiner.