Ons kleuteronderwijs

Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van kinderen en stralen dit ook uit. Zij dagen de kinderen uit steeds een volgende stap te zetten in de ontwikkeling, nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Door een kritische blik en door reflectie op het eigen gedrag worden kinderen voorbereid op de wereld om hen heen en om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij, op cognitief, maar vooral ook op sociaal gebied. 

Verwondering, nieuwsgierigheid en spelenderwijs

In ons kleuteronderwijs staat de verwondering en nieuwsgierigheid van het jonge kind centraal. We vinden het daarom belangrijk dat ons onderwijs spelenderwijs wordt aangeboden en dat we een rijke speelleeromgeving bieden.
Een omgeving die rust, voorspelbaarheid en structuur biedt maar ook kinderen spelend laat ontdekken en ervaren. Jonge kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en hiervoor bieden we ruimte. We kijken en volgen de individuele ontwikkeling van het kind en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij vinden daarom vrije keuze in het spel heel belangrijk maar leren kinderen ook omgaan met opdrachten. Op deze wijze komen ze in aanraking komen met nieuwe activiteiten en doen ze brede ervaringen op. Daarnaast leren kinderen al jong om te gaan met een taak. In ons onderwijs spelen daarom zelfgekozen activiteiten en taakactiviteiten een grote rol binnen ons onderwijs aan het jonge kind. Door de ruime keuze aan materialen die wij in de klas hebben, bieden we de kinderen veel mogelijkheden om te kiezen. Ontwikkelingsmaterialen, constructie, knutselmaterialen, maar ook hoeken staan centraal in onze klassen.  

 

Woordenschat

In ons kleuteronderwijs is er extra aandacht voor de taalontwikkeling. Wij maken gebruik van Logo3003. Een onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling.  Op een natuurlijke manier en speelse wijze wordt de woordenschat van kleuters uit gebreid. 

 

Lees meer