Activiteitencommissie

We hebben een zeer actieve activiteitencommissie ter ondersteuning van diverse activiteiten binnen de school. Ze helpen onder andere bij de Sinterklaasviering, Kerst, schaatsen, vervoer excursies en fancy fair.Hulp kan de activiteitencommissie altijd gebruiken. U bent dan ook van harte uitgenodigd om ons te komen versterken!Onze directeur en teamleider de Piramide zijn bij toerbeurt bij een deel van de vergaderingen aanwezig.Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit de volgende leden:
Mevr. G. Wit, voorzitter, ouder
Mevr. K. van Beek, penningmeester, ouder
Mevr. B. Greve, secretaris, ouder
Mevr. M. Blaauwbroek, lid, ouder